100jaar_logo

100 jaar Euritmietherapie wordt ook gevierd in Groningen

Ter gelegenheid van de viering van het 100 jarig bestaan van Euritmietherapie organiseert Euritmienoord in samenwerking met de NVET een symposium en een euritmievoorstelling in Groningen. Eerder, op zaterdag 9 oktober werd het jubileum gevierd met een symposium in Den Haag.

EURITMIE SYMPOSIUM - Groningen

6 november 2021

Deze dag wordt afgesloten met een euritmieoptreden van de ensembles Dédé en Four Friends.
De organisatie ligt in handen van Connie Oterdoorn van Euritmienoord in samenwerking met de NVET

Dagprogramma

10.00

Muziek – Inez de Vries harp

10.30

Muziek

11.45

Scroll  naar beneden voor een beschrijving van de workshops.

13.00

14.00

Scroll  naar beneden voor een beschrijving van de workshops.

15.15

15.45

Muziek

16.30

17.00

Werken van onder meer Johan Sebastian Bach, Jiménez, Kaija Saariaho, Hans Andreus. De ensembles Dédé en Four Friends bestaan uit docenten en studenten van de euritmieopleiding aan de Hogeschool Leiden.
Er worden stukken ten tonele gebracht uit experimentele en traditionele vernieuwingsstijlen. Het bekijken waard, ook als er niet wordt deelgenomen aan het symposium.

Ticket(s) euritmievoorstelling
Voor deelnemers aan het symposium is het bijwonen van de voorstelling inbegrepen. De deelnemers van het symposium worden verdeeld over de middag- en de avondvoorstelling. Ook anderen dan de deelnemers van dit symposium zijn welkom! Reserveer uw plaats(en) online via deze website.

Er wordt 1,5 m afstand gehouden in het publiek. Als deze corona-eis vervalt zal er publiek worden aangevuld vanaf de aan te leggen wachtlijst.

Lokatie
De euritmievoorstelling vindt plaats in het Prinsentheater van ‘Bij Vrijdag’ Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen.

19.30

Werken van onder meer Johan Sebastian Bach, Jiménez, Kaija Saariaho, Hans Andreus. De ensembles Dédé en Four Friends bestaan uit docenten en studenten van de euritmieopleiding aan de Hogeschool Leiden.
Er worden stukken ten tonele gebracht uit experimentele en traditionele vernieuwingsstijlen. Het bekijken waard, ook als er niet wordt deelgenomen aan het symposium.

Ticket(s) euritmievoorstelling
Voor deelnemers aan het symposium is het bijwonen van de voorstelling inbegrepen. De deelnemers van het symposium worden verdeeld over de middag- en de avondvoorstelling. Ook anderen dan de deelnemers van dit symposium zijn welkom! Reserveer uw plaats(en) online via deze website.

Er wordt 1,5 m afstand gehouden in het publiek. Als deze corona-eis vervalt zal er publiek worden aangevuld vanaf de aan te leggen wachtlijst.

Lokatie
De euritmievoorstelling vindt plaats in het Prinsentheater van ‘Bij Vrijdag’ Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen.

De Workshops

We gaan het avontuur aan door de ziekte dementie te verbinden met de twaalf zintuigen van de mens. In het dagelijks gebruik kennen we de vijf zintuigen. De antroposofie kent twaalf zintuigen en dat is voor het begrijpen van het ziektebeeld dementie van groot belang. We willen met elkaar ontdekken hoe euritmietherapie -door het werken met de twaalf zintuigen- het dementeringsproces kan beïnvloeden.  

Door antroposofie geïnspireerde zorggemeenschappen zien de inzet van euritmietherapie als waardevol. Het ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in hun constitutie.
Oefenen met aanbod van vorm en beweging; taal en poëzie; kleur en klank. Dat werkt helend door de zintuigen tot samenwerken te brengen.
Beide werkgroepleiders zijn ervaren en hebben hun vak verfijnd. Daarvan geven ze een doorkijkje.
En de werkgroep kan het ervaren als met oefeningen aan de gang wordt gegaan.

Schoolgaande kinderen vragen ondersteuning bij hun ontwikkelingsgang op aarde. Hoe doen we dat dan? De omgeving wil die steun graag geven.
De vertelstof, die in de Vrije School veel wordt gebruikt, is een steun om in elke ontwikkelingsfase ‘het schone, het ware en het goede’ aan te reiken. Ervaring met volwassenen met een beperking geeft voor de euritmietherapeut veel inzicht in wat het gezonde kind nodig heeft. Wat doen beelden bij de ontwikkeling van het kind?
In deze werkgroep gaan we het luisterend en bewegend verkennen.

Het Parcivalverhaal heeft een speciale betekenis binnen de antroposofie en binnen het vrijeschoolonderwijs. Werken met het verhaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van puber tot volwassenheid. De beelden die uit het verhaal spreken kunnen we herkennen in onze eigen biografie. Die beelden zijn een inspiratiebron als we met euritmietherapie dit ontwikkelingsproces ondersteunen.
We gaan hier verkennend mee aan het werk in deze werkgroep.

Locatie Symposium

Cursuscentrum De Poort
Moesstraat 20
9717JW Groningen

Locatie Euritmievoorstelling

Prinsentheater van ‘Bij Vrijdag’
Noorderbuitensingel 11
9717 KK Groningen

Kosten

De kosten voor dit symposium (incl. koffie/thee, vegetarische lunch en Euritmievoorstelling) bedragen € 55,00
Losse kaarten voor de Euritmievoorstelling (overige publiek) kosten € 15,00